SKIP TO CONTENT
Nhẫn Đế vuông ổ cao vàng trắng 14k

Nhẫn Đế vuông ổ cao vàng trắng 14k

Nhẫn Đế vuông ổ cao vàng trắng 14k

Trọng lượng: 6f5

Giá tiền: 3.400.000 VNĐ