SKIP TO CONTENT
Nhẫn đế vuông ổ cao vàng hồng 14k

Nhẫn đế vuông ổ cao vàng hồng 14k

Nhẫn đế vuông ổ cao vàng hồng 14k

Trọng lượng: 6f7

Giá tiền: 3.300.000 VNĐ